Bog je prijatelj tišine: pogledajte kako priroda: drveće, trava, cveće…raste u tišini. Potrebna nam je tišina da bismo mogli da dotaknemo duše.


bog-prijatelj-tiine-pogledajte-kako-priroda-drvee-trava-cveeraste-u-tiini-potrebna-nam-tiina-da-bismo-mogli-da-dotaknemo-e
majka terezabogprijateljtiinepogledajtekakoprirodadrvećetravacveće…rastetiinipotrebnanamtiinadabismomoglidotaknemoduebog jeje prijateljprijatelj tišinepogledajte kakokako prirodacveće…raste uu tišinipotrebna namnam jeje tišinatišina dada bismobismo moglimogli dada dotaknemodotaknemo dušebog je prijateljje prijatelj tišinepogledajte kako prirodacveće…raste u tišinipotrebna nam jenam je tišinaje tišina datišina da bismoda bismo moglibismo mogli damogli da dotaknemoda dotaknemo dušebog je prijatelj tišinepotrebna nam je tišinanam je tišina daje tišina da bismotišina da bismo moglida bismo mogli dabismo mogli da dotaknemomogli da dotaknemo dušepotrebna nam je tišina danam je tišina da bismoje tišina da bismo moglitišina da bismo mogli dada bismo mogli da dotaknemobismo mogli da dotaknemo duše

Svi mi imamo krila, ali ona nam nisu ni od kakve koristi. Kada bismo ih mogli počupati, to bismo i uradili. -Franc Kafka
svi-mi-imamo-krila-ali-ona-nam-nisu-od-kakve-koristi-kada-bismo-ih-mogli-poupati-to-bismo-i-uradili
U ljubavi iskustvo ništa ne znači. U stvari, kad skupimo toliko iskustva da bismo mogli da budemo savršeni ljubavnici, tada smo već previše stari da bismo se mogli njime koristiti. -Alfred Hičkok
u-ljubavi-iskustvo-ne-znai-u-stvari-kad-skupimo-toliko-iskustva-da-bismo-mogli-da-budemo-savreni-ljubavnici-tada-smo-ve-previe-stari-da-bismo-se
Život bi nam bio neizmerno srećniji kad bismo se mogli roditi sa osamdeset godina pa se približavati osamnaestoj. -Mark Tven
ivot-bi-nam-bio-neizmerno-sreniji-kad-bismo-se-mogli-roditi-osamdeset-godina-pa-se-pribliavati-osamnaestoj
Život bi nam bio neizmerno srećniji kad bismo se mogli roditi s osamdeset godina pa se približavati osamnaestoj. -Mark Tven
ivot-bi-nam-bio-neizmerno-sreniji-kad-bismo-se-mogli-roditi-s-osamdeset-godina-pa-se-pribliavati-osamnaestoj
U mjeri u kojoj ljubav u tebi raste, raste i tvoja ljepota, jer ljubav je ljepota duše. -Aurelije Augustin
u-mjeri-u-kojoj-ljubav-u-tebi-raste-raste-i-tvoja-ljepota-jer-ljubav-ljepota-e