Bog je stvorio magarca da bi čovek imao sa kim da se poredi.


bog-stvorio-magarca-da-bi-ovek-imao-kim-da-se-poredi
hajnrih hajnebogstvoriomagarcadabičovekimaokimseporedibog jeje stvoriostvorio magarcamagarca dada bibi čovekčovek imaoimao sasa kimkim dada sese poredibog je stvorioje stvorio magarcastvorio magarca damagarca da bida bi čovekbi čovek imaočovek imao saimao sa kimsa kim dakim da seda se poredibog je stvorio magarcaje stvorio magarca dastvorio magarca da bimagarca da bi čovekda bi čovek imaobi čovek imao sačovek imao sa kimimao sa kim dasa kim da sekim da se poredibog je stvorio magarca daje stvorio magarca da bistvorio magarca da bi čovekmagarca da bi čovek imaoda bi čovek imao sabi čovek imao sa kimčovek imao sa kim daimao sa kim da sesa kim da se poredi

Bog nije stvorio ljude za pogibiju, nego za spasenje. Ima li baštovana koji, sejući povrće, želi da mu se povrće sasuši i propadne? Jednu želju Bog ima: da se svi ljudi pokaju i od zla povrate. -Nikolaj Velimirović
bog-nije-stvorio-ljude-za-pogibiju-nego-za-spasenje-ima-li-batovana-koji-sejui-povre-eli-da-mu-se-povre-sasui-i-propadne-jednu-elju-bog-ima-da-se-svi
Bog je stvorio žene samo da bi ukrotio muškarce. -Volter
bog-stvorio-ene-samo-da-bi-ukrotio-mukarce
Uvek sam bio usamljenik, nisam ni sa kim izlazio, niti sam imao prijatelje. -Ričard Prajor
uvek-sam-bio-usamljenik-nisam-kim-izlazio-niti-sam-imao-prijatelje
Vernike je stvorio Bog, za razliku od ateista koji su postali od majmuna. -Petar Lazić
vernike-stvorio-bog-za-razliku-od-ateista-koji-su-postali-od-majmuna