Bog voli da pomogne onome koji teži da pomogne sam sebi.


bog-voli-da-pomogne-onome-koji-tei-da-pomogne-sam-sebi
eshilbogvolidapomogneonomekojitežisamsebibog volivoli dada pomognepomogne onomeonome kojikoji težiteži dada pomognepomogne samsam sebibog voli davoli da pomogneda pomogne onomepomogne onome kojionome koji težikoji teži dateži da pomogneda pomogne sampomogne sam sebibog voli da pomognevoli da pomogne onomeda pomogne onome kojipomogne onome koji težionome koji teži dakoji teži da pomogneteži da pomogne samda pomogne sam sebibog voli da pomogne onomevoli da pomogne onome kojida pomogne onome koji težipomogne onome koji teži daonome koji teži da pomognekoji teži da pomogne samteži da pomogne sam sebi

Šanse nikad ne pomažu onome koji ne ume da pomogne sam sebi. -Sofokle
anse-nikad-ne-pomau-onome-koji-ne-ume-da-pomogne-sam-sebi
Dobar cilj rukovodstva je da se pomogne onima koji rade loše da rade dobro, i da se pomogne onima koji rade dobro da rade još bolje. -Džim Ron
dobar-cilj-rukovodstva-da-se-pomogne-onima-koji-rade-loe-da-rade-dobro-i-da-se-pomogne-onima-koji-rade-dobro-da-rade-jo-bolje
Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da ne padne, nego onaj koji ga podiže. -Danske poslovice
veu-zahvalnost-zasluuje-onaj-koji-oveku-pomogne-da-ne-padne-nego-onaj-koji-ga-podie
Ako slobodno društvo ne može da pomogne mnogima koji su siromašni, onda ne može ni da sačuva malo onih koji su bogati. -Džon F. Kenedi
ako-slobodno-drutvo-ne-moe-da-pomogne-mnogima-koji-su-siroma-onda-ne-moe-da-uva-malo-onih-koji-su-bogati
Muškarac nikad nije viši nego kad klekne i pomogne detetu. -Abraham Linkoln
mukarac-nikad-nije-vii-nego-kad-klekne-i-pomogne-detetu