Bogat sam. Imam oči. Ruke. I pune džepove dobrih reči.


bogat-sam-imam-oi-ruke-i-pune-depove-dobrih-rei
miroslav mika antićbogatsamimamočirukepunedžepovedobrihrečibogat samimam očii punepune džepovedžepove dobrihdobrih rečii pune džepovepune džepove dobrihdžepove dobrih rečii pune džepove dobrihpune džepove dobrih rečii pune džepove dobrih reči

Onaj osećaj kad su ti oči pune suza a ti se nasmeješ i kažeš Nije mi ništa.Mogla si mi baš i reći neke reči nagle. Oči su mi, znaš, pune one iste magle.Primetila sam da ne voliš ljudima gledati u oči. Ne volim ljude koji me ne gledaju u oči. Jesi li kukavica?Imam praznu kutiju… Nisam znala sta da radim sa njom, nazvala sam je Veza…. Usla sam u kutiju… Pa vidi ja sam u vezi.Čuvao me Bog od dobrih, a od zlih ću se sam sačuvati.Za lepe oči, gledajte dobro u drugima. Za lepe usne, govorite samo reči dobrote. Za držanje, hodajte znajući da nikada niste sami.