Bogataš u tuči nastoji sačuvati lice, a siromah kaput.


bogata-u-i-nastoji-uvati-lice-a-siromah-kaput
ruske poslovicebogatatučinastojisačuvatilicesiromahkaputbogataš uu tučituči nastojinastoji sačuvatisačuvati licesiromah kaputbogataš u tučiu tuči nastojituči nastoji sačuvatinastoji sačuvati licea siromah kaputbogataš u tuči nastojiu tuči nastoji sačuvatituči nastoji sačuvati licebogataš u tuči nastoji sačuvatiu tuči nastoji sačuvati lice

Bogataš pravi planove za sutra, siromah za danas. -Kineske poslovice
bogata-pravi-planove-za-sutra-siromah-za-danas
Priroda vam da lice kakvo imate u dvadesetima. Život vam oblikuje lice u tridesetima, ali tek u pedesetima dobijete lice kakvo zaslužujete. -Koko Šanel
priroda-vam-da-lice-kakvo-imate-u-dvadesetima-ivot-vam-oblikuje-lice-u-tridesetima-ali-tek-u-pedesetima-dobijete-lice-kakvo-zasluujete
Ko nastoji da zadovolji sve svoje strasti, taj gasi vatru slamom. -Konfučije
ko-nastoji-da-zadovolji-sve-svoje-strasti-taj-gasi-vatru-slamom
Ko nastoji zadovoljiti sve svoje strasti, taj gasi vatru slamom. -Konfučije
ko-nastoji-zadovoljiti-sve-svoje-strasti-taj-gasi-vatru-slamom