Bogatite svoj zajednički život, borite se za raznovrsnost života, budite realni i odmjereni kad određujete svoje ciljeve i želje, jaki i uporni kad ih trebate ostvarivati.


bogatite-svoj-zajedniki-ivot-borite-se-za-raznovrsnost-ivota-budite-realni-i-odmjereni-kad-odreujete-svoje-ciljeve-i-elje-jaki-i-uporni-kad-ih-trebate
zoran Đinđićbogatitesvojzajedničkiživotboritesezaraznovrsnostživotabuditerealniodmjerenikadodređujetesvojeciljeveželjejakiuporniihtrebateostvarivatibogatite svojsvoj zajedničkizajednički životborite sese zaza raznovrsnostraznovrsnost životabudite realnirealni ii odmjereniodmjereni kadkad određujeteodređujete svojesvoje ciljeveciljeve ii željejaki ii uporniuporni kadkad ihih trebatetrebate ostvarivatibogatite svoj zajedničkisvoj zajednički životborite se zase za raznovrsnostza raznovrsnost životabudite realni irealni i odmjerenii odmjereni kadodmjereni kad određujetekad određujete svojeodređujete svoje ciljevesvoje ciljeve iciljeve i željejaki i upornii uporni kaduporni kad ihkad ih trebateih trebate ostvarivati

Otpor sa kojim se fizički borite u teretani i otpor sa kojim se borite kroz život su ono što čini jake ličnosti jakim. -Arnold Švarceneger
otpor-kojim-se-fiziki-borite-u-teretani-i-otpor-kojim-se-borite-kroz-ivot-su-ono-to-ini-jake-linosti-jakim
Sve ima svoje, kad mrzne i vri kad menja boje, kad vene i zri sve ima svoje, početak i kraj tame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vri-kad-menja-boje-kad-vene-i-zri-sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Uvek će biti ljudi koji će hteti da vas povrede, ali trebate nastaviti verovati, samo budite oprezni. -Gabrijel Garsija Markes
uvek-e-biti-ljudi-koji-e-hteti-da-vas-povrede-ali-trebate-nastaviti-verovati-samo-budite-oprezni
U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan. -Sigmund Frojd
u-trenutku-kad-ovek-pone-da-sumnja-u-svoj-ivot-i-svoju-vrednost-on-postaje-bolestan
Sve ima svoje, kad mrzne i vrikad menja boje, kad vene i zrisve ima svoje, početak i krajtame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vrikad-menja-boje-kad-vene-i-zrisve-ima-svoje-poetak-i-krajtame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj