Bogatstvo je dobro kad se može u dobro delo obratiti. Bogatstvo je zlo kad, mesto da da slobodu čoveku stavi svoga sopstvenika u službu.


bogatstvo-dobro-kad-se-moe-u-dobro-delo-obratiti-bogatstvo-zlo-kad-mesto-da-da-slobodu-oveku-stavi-svoga-sopstvenika-u-slubu
nikolaj velimirovićbogatstvodobrokadsemožedeloobratitizlokadmestodaslobodučovekustavisvogasopstvenikaslužbubogatstvo jeje dobrodobro kadkad sese možemože uu dobrodobro delodelo obratitibogatstvo jeje zlozlo kadmesto dada dada sloboduslobodu čovekučoveku stavistavi svogasvoga sopstvenikasopstvenika uu službubogatstvo je dobroje dobro kaddobro kad sekad se možese može umože u dobrou dobro delodobro delo obratitibogatstvo je zloje zlo kadmesto da dada da sloboduda slobodu čovekuslobodu čoveku stavičoveku stavi svogastavi svoga sopstvenikasvoga sopstvenika usopstvenika u službubogatstvo je dobro kadje dobro kad sedobro kad se možekad se može use može u dobromože u dobro delou dobro delo obratitibogatstvo je zlo kadmesto da da sloboduda da slobodu čovekuda slobodu čoveku stavislobodu čoveku stavi svogačoveku stavi svoga sopstvenikastavi svoga sopstvenika usvoga sopstvenika u službubogatstvo je dobro kad seje dobro kad se možedobro kad se može ukad se može u dobrose može u dobro delomože u dobro delo obratitimesto da da slobodu čovekuda da slobodu čoveku stavida slobodu čoveku stavi svogaslobodu čoveku stavi svoga sopstvenikačoveku stavi svoga sopstvenika ustavi svoga sopstvenika u službu

Dve su stvari uzrok kajanja. Jedna je kad neko učini loše delo, a druga kad ne učini dobro delo. -Buda
dve-su-stvari-uzrok-kajanja-jedna-kad-neko-uini-loe-delo-a-druga-kad-ne-uini-dobro-delo
Bogatstvo mijenja karakter, ali rijetko kad na bolje. -Latinske poslovice
bogatstvo-mijenja-karakter-ali-rijetko-kad-na-bolje
Bogatstvo je jedno veliko dobro i jedno moćno oružje protiv zla, ali, ono bogatstvo od koga su čak i moljci jači ne vredi ništa. -Nikolaj Velimirović
bogatstvo-jedno-veliko-dobro-i-jedno-mono-oru-protiv-zla-ali-ono-bogatstvo-od-koga-su-ak-i-moljci-jai-ne-vredi
A najgore je kad čovek prestane razlikovati dobro i zlo. -Žarko Laušević
a-najgore-kad-ovek-prestane-razlikovati-dobro-i-zlo
Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što oh smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-oh-smatra-dobrim-nije-dobro