Bogatstvo je jedno veliko dobro i jedno moćno oružje protiv zla, ali, ono bogatstvo od koga su čak i moljci jači ne vredi ništa.


bogatstvo-jedno-veliko-dobro-i-jedno-mono-oru-protiv-zla-ali-ono-bogatstvo-od-koga-su-ak-i-moljci-jai-ne-vredi
nikolaj velimirovićbogatstvojednovelikodobromoćnooružjeprotivzlaalionobogatstvoodkogasučakmoljcijačinevredinitabogatstvo jeje jednojedno velikoveliko dobrodobro ii jednojedno moćnooružje protivprotiv zlaono bogatstvobogatstvo odod kogakoga susu čakčak ii moljcimoljci jačijači nene vredivredi ništabogatstvo je jednoje jedno velikojedno veliko dobroveliko dobro idobro i jednoi jedno moćnojedno moćno oružjemoćno oružje protivoružje protiv zlaono bogatstvo odbogatstvo od kogaod koga sukoga su čaksu čak ičak i moljcii moljci jačimoljci jači nejači ne vredine vredi ništabogatstvo je jedno velikoje jedno veliko dobrojedno veliko dobro iveliko dobro i jednodobro i jedno moćnoi jedno moćno oružjejedno moćno oružje protivmoćno oružje protiv zlaono bogatstvo od kogabogatstvo od koga suod koga su čakkoga su čak isu čak i moljcičak i moljci jačii moljci jači nemoljci jači ne vredijači ne vredi ništabogatstvo je jedno veliko dobroje jedno veliko dobro ijedno veliko dobro i jednoveliko dobro i jedno moćnodobro i jedno moćno oružjei jedno moćno oružje protivjedno moćno oružje protiv zlaono bogatstvo od koga subogatstvo od koga su čakod koga su čak ikoga su čak i moljcisu čak i moljci jačičak i moljci jači nei moljci jači ne vredimoljci jači ne vredi ništa

Postoji samo jedno dobro, a to je znanje, i jedno zlo, a to je neznanje. -Platon
postoji-samo-jedno-dobro-a-to-znanje-i-jedno-zlo-a-to-neznanje
Mogli su oni jedno bez drugog. Mogli su čak biti s drugima, pronaći nove ljubavi, okrenuti leđa jedno drugom. Ali su se uvek vraćali. Bili su isti – ...
mogli-su-oni-jedno-bez-drugog-mogli-su-ak-biti-s-drugima-pronai-nove-ljubavi-okrenuti-a-jedno-drugom-ali-su-se-uvek-vraali-bili-su-isti
Pamćenje je jedno čudno sito - zadržava sve ono dobro o nama i sve ono loše o drugima. -Stendal
pamenje-jedno-udno-sito-zadrava-sve-ono-dobro-o-nama-i-sve-ono-loe-o-drugima
Gde ima ljubavi, ni jedno zlo ne šteti. Gde nema ljubavi, ni jedno dobro ne koristi…
gde-ima-ljubavi-jedno-zlo-ne-teti-gde-nema-ljubavi-jedno-dobro-ne-koristi
Ljudska rasa ima samo jedno zaista efektivno oružje – smeh. -Mark Tven
ljudska-rasa-ima-samo-jedno-zaista-efektivno-oru-smeh