Bogatstvo nam je više sredstvo za rad nego za prazno hvalisanje: siromaštvo svoje priznavati nije ni za koga sramota, ali je sramotnije ne otimati se siromaštvu radom.


bogatstvo-nam-vie-sredstvo-za-rad-nego-za-prazno-hvalisanje-siromatvo-svoje-priznavati-nije-za-koga-sramota-ali-sramotnije-ne-otimati-se-siromatvu
periklebogatstvonamviesredstvozaradnegopraznohvalisanjesiromatvosvojepriznavatinijekogasramotaalisramotnijeneotimatisesiromatvuradombogatstvo namnam jeje viševiše sredstvosredstvo zaza radrad negonego zaza praznoprazno hvalisanjesiromaštvo svojesvoje priznavatipriznavati nijenije nini zaza kogakoga sramotaali jeje sramotnijesramotnije nene otimatiotimati sese siromaštvusiromaštvu radombogatstvo nam jenam je višeje više sredstvoviše sredstvo zasredstvo za radza rad negorad nego zanego za praznoza prazno hvalisanjesiromaštvo svoje priznavatisvoje priznavati nijepriznavati nije ninije ni zani za kogaza koga sramotaali je sramotnijeje sramotnije nesramotnije ne otimatine otimati seotimati se siromaštvuse siromaštvu radom

Od svega što svet ima i jeste ja sam hteo da napravim sredstvo kojim bih savladao i osvojio svet, a sada je taj svet načinio od mene svoje sredstvo. -Ivo Andric
od-svega-to-svet-ima-i-jeste-ja-sam-hteo-da-napravim-sredstvo-kojim-bih-savladao-i-osvojio-svet-a-sada-taj-svet-nainio-od-mene-svoje-sredstvo
Mnoge žene mogle bi mnogo i lepo da vole, ali nemaju koga, a sve se prave kao da su već voljene- sramota ih je da priznaju da nisu. -Duško Radović
mnoge-ene-mogle-bi-mnogo-i-lepo-da-vole-ali-nemaju-koga-a-sve-se-prave-kao-da-su-ve-voljene-sramota-ih-da-priznaju-da-nisu
Bogatstvo je jedno veliko dobro i jedno moćno oružje protiv zla, ali, ono bogatstvo od koga su čak i moljci jači ne vredi ništa. -Nikolaj Velimirović
bogatstvo-jedno-veliko-dobro-i-jedno-mono-oru-protiv-zla-ali-ono-bogatstvo-od-koga-su-ak-i-moljci-jai-ne-vredi
Sjaj jedne tople misli vredi mi više od novca. Sreću nam ne donose bogatstvo i raskoš, već smirenost i rad. -Tomas Džeferson
sjaj-jedne-tople-misli-vredi-mi-vie-od-novca-sreu-nam-ne-donose-bogatstvo-i-rasko-ve-smirenost-i-rad