Bogatstvo nije život, bogatstvo je samo podupirač ovog kratkovremenog, zemaljskog života.


bogatstvo-nije-ivot-bogatstvo-samo-podupira-ovog-kratkovremenog-zemaljskog-ivota
nikolaj velimirovićbogatstvoniježivotbogatstvosamopodupiračovogkratkovremenogzemaljskogživotabogatstvo nijenije životbogatstvo jeje samosamo podupiračpodupirač ovogovog kratkovremenogzemaljskog životabogatstvo nije životbogatstvo je samoje samo podupiračsamo podupirač ovogpodupirač ovog kratkovremenogbogatstvo je samo podupiračje samo podupirač ovogsamo podupirač ovog kratkovremenogbogatstvo je samo podupirač ovogje samo podupirač ovog kratkovremenog

Bogatstvo je jedno veliko dobro i jedno moćno oružje protiv zla, ali, ono bogatstvo od koga su čak i moljci jači ne vredi ništa. -Nikolaj Velimirović
bogatstvo-jedno-veliko-dobro-i-jedno-mono-oru-protiv-zla-ali-ono-bogatstvo-od-koga-su-ak-i-moljci-jai-ne-vredi
Naše bogatstvo nisu samo fabrike i putevi. Naše bogatstvo je čovek, novi čovek, socijalistički čovek, koga treba izgrađivati. -Josip Broz Tito
nae-bogatstvo-nisu-samo-fabrike-i-putevi-nae-bogatstvo-ovek-novi-ovek-socijalistiki-ovek-koga-treba-izgraivati