Bogu je svejedno, pojmove dobra i zla izmislili su ljudi.


bogu-svejedno-pojmove-dobra-i-zla-izmislili-su-ljudi
heraklitbogusvejednopojmovedobrazlaizmislilisuljudibogu jeje svejednopojmove dobradobra ii zlazla izmisliliizmislili susu ljudibogu je svejednopojmove dobra idobra i zlai zla izmislilizla izmislili suizmislili su ljudipojmove dobra i zladobra i zla izmislilii zla izmislili suzla izmislili su ljudipojmove dobra i zla izmislilidobra i zla izmislili sui zla izmislili su ljudi

Ja mislim da đavo ne postoji, ljudi su izmislili đavola i izmislili su ga po svojoj slici i prilici. -Fjodor Dostojevski
ja-mislim-da-avo-ne-postoji-ljudi-su-izmislili-avola-i-izmislili-su-ga-po-svojoj-slici-i-prilici
Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju. -Nikolaj Velimirović
neka-ti-svi-ljudi-koje-sretne-budu-ive-slike-onoga-dobra-i-zla-koje-u-tebi-zadravaj-se-mislima-i-ljubavlju-stalno-na-dobrim-slikama-da-bi-i-ti-postao
Da ljudi mogu dobra činiti koliko zla i psovki, danas niko ne bi gladovao na ulici. -Poslovice korisnika
da-ljudi-mogu-dobra-initi-koliko-zla-i-psovki-danas-niko-ne-bi-gladovao-na-ulici