Boj se, tuđinska vojsko! Krenuli su sinovi Rusije; diglo se i staro i mlado, jure na one što su se drznuli, a osveta im je zapalila srca.


boj-se-inska-vojsko-krenuli-su-sinovi-rusije-diglo-se-i-staro-i-mlado-jure-na-one-to-su-se-drznuli-a-osveta-im-zapalila-srca
aleksandar puškinbojsetuđinskavojskokrenulisusinovirusijediglosestaromladojurenaonetodrznuliosvetaimzapalilasrcaboj setuđinska vojskokrenuli susu sinovisinovi rusijediglo sese ii starostaro ii mladojure nana oneone štošto susu sese drznuliosveta imim jeje zapalilazapalila srcakrenuli su sinovisu sinovi rusijediglo se ise i staroi staro istaro i mladojure na onena one štoone što sušto su sesu se drznulia osveta imosveta im jeim je zapalilaje zapalila srcakrenuli su sinovi rusijediglo se i starose i staro ii staro i mladojure na one štona one što suone što su sešto su se drznulia osveta im jeosveta im je zapalilaim je zapalila srcadiglo se i staro ise i staro i mladojure na one što suna one što su seone što su se drznulia osveta im je zapalilaosveta im je zapalila srca

Od pamtiveka sinovi su nerazumniji od očeva, i razuma bi tako sasvim nestalo, ali srećom, sinovi postanu razumni čim postanu očevi. -Meša Selimović
od-pamtiveka-sinovi-su-nerazumniji-od-oeva-i-razuma-bi-tako-sasvim-nestalo-ali-sreom-sinovi-postanu-razumni-im-postanu-oevi
Moji su sinovi rodjeni u jesen mog života; srećan je onaj čiji su sinovi rodjeni u proleće njegova života. -Arapske poslovice
moji-su-sinovi-rodjeni-u-jesen-mog-ivota-srean-onaj-iji-su-sinovi-rodjeni-u-prolee-njegova-ivota
Starost je dobra samo u četiri slučaja; staro drvo najbolje gori, staro vino je najbolje za piće, starim prijatelji se najviše veruje, a stari pisci se najbolje čitaju. -Fransis Bejkon
starost-dobra-samo-u-etiri-sluaja-staro-drvo-najbolje-gori-staro-vino-najbolje-za-pie-starim-prijatelji-se-najvie-veruje-a-stari-pisci-se-najbolje
Boj se Boga, ali i onog koji se Boga ne boji. -Narodne poslovice
boj-se-boga-ali-i-onog-koji-se-boga-ne-boji