Bol i uživanje mogu ličiti jedno na drugo kao brat i sestra.


bol-i-uivanje-mogu-liiti-jedno-na-drugo-kao-brat-i-sestra
herman heseboluživanjemoguličitijednonadrugokaobratsestrabol ii uživanjeuživanje mogumogu ličitiličiti jednojedno nana drugodrugo kaokao bratbrat ii sestrabol i uživanjei uživanje moguuživanje mogu ličitimogu ličiti jednoličiti jedno najedno na drugona drugo kaodrugo kao bratkao brat ibrat i sestrabol i uživanje mogui uživanje mogu ličitiuživanje mogu ličiti jednomogu ličiti jedno naličiti jedno na drugojedno na drugo kaona drugo kao bratdrugo kao brat ikao brat i sestrabol i uživanje mogu ličitii uživanje mogu ličiti jednouživanje mogu ličiti jedno namogu ličiti jedno na drugoličiti jedno na drugo kaojedno na drugo kao bratna drugo kao brat idrugo kao brat i sestra

Čista ljubav i sumnja ne mogu živeti zajedno; na vratima gde jedno uđe kao pismo, drugo je već ranije izašlo. -Aleksandar Dima
ista-ljubav-i-sumnja-ne-mogu-iveti-zajedno-na-vratima-gde-jedno-ue-kao-pismo-drugo-ve-ranije-izalo
I život i smrt, i budnost i san, i mladost i starost, ostaje u nama kao jedno, ujedinjeno, jer je prvo, promenivši se, postalo drugo, a kad se ono drugo promijeni, ostaje prvo. -Heraklit
i-ivot-i-smrt-i-budnost-i-san-i-mladost-i-starost-ostaje-u-nama-kao-jedno-ujedinjeno-jer-prvo-promenivi-se-postalo-drugo-a-kad-se-ono-drugo-promijeni
Ljudi su kao satovi: pokazuju jedno vrijeme, a otkucavaju drugo. -Narodne poslovice
ljudi-su-kao-satovi-pokazuju-jedno-vrijeme-a-otkucavaju-drugo
Dečko i devojka mogu biti samo prijatelji… ali u jednom trenutku će se zaljubiti jedno u drugo… možda privremeno… možda u pogrešnom vremenu… možda ...
deko-i-devojka-mogu-biti-samo-prijatelji-ali-u-jednom-trenutku-e-se-zaljubiti-jedno-u-drugo-moda-privremeno-moda-u-pogrenom-vremenu-moda