Bolest je smetnja telu, ali nije volji, osim ako ona sama to neće. Hromost je smetnja nogama, ali nije volji.


bolest-smetnja-telu-ali-nije-volji-osim-ako-ona-sama-to-nee-hromost-smetnja-nogama-ali-nije-volji
epiktetbolestsmetnjatelualinijevoljiosimakoonasamatonećehromostnogamavoljibolest jeje smetnjasmetnja teluali nijenije voljiosim akoako onaona samahromost jeje smetnjasmetnja nogamaali nijenije voljibolest je smetnjaje smetnja teluali nije voljiosim ako onaako ona samasama to nećehromost je smetnjaje smetnja nogamaali nije voljibolest je smetnja teluosim ako ona samaona sama to nećehromost je smetnja nogamaako ona sama to neće

Gluma nije nešto na čemu radiš, ona se sama dešava. Ako razmišljaš logično, može se desiti da odustaneš. Možeš imati svesne pripreme, ali će rezultati sigurno biti nesvesni. -Merlin Monroe
gluma-nije-neto-na-emu-radi-ona-se-sama-deava-ako-razmilja-logino-moe-se-desiti-da-odustane-moe-imati-svesne-pripreme-ali-e-rezultati-sigurno-biti
A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo ...
a-volela-ga-puno-i-previe-ako-mene-pitate-mislim-da-sama-nije-znala-zato-i-na-koji-nain-ali-volela-ga-koketirala-drugima-da-se-razumemo