Bolja je istina koja škodi, nego laž koja godi.


bolja-istina-koja-kodi-nego-koja-godi
hrvatske posloviceboljaistinakojakodinegolažgodibolja jeje istinaistina kojakoja škodinego lažlaž kojakoja godibolja je istinaje istina kojaistina koja škodinego laž kojalaž koja godibolja je istina kojaje istina koja škodinego laž koja godibolja je istina koja škodi

Svi mi znamo da umetnost nije istina. Umetnost je laž pomoću koje shvatamo istinu, ili barem istina koja nam je data da shvatamo. -Pablo Pikaso
svi-mi-znamo-da-umetnost-nije-istina-umetnost-pomou-koje-shvatamo-istinu-ili-barem-istina-koja-nam-data-da-shvatamo
Očuvaj me od mudrosti koja ne plače, filozofije koja se ne smije i veličine koja se ne klanja pred djecom. -Kahlil Gibran
ouvaj-me-od-mudrosti-koja-ne-plae-filozofije-koja-se-ne-smije-i-veliine-koja-se-ne-klanja-pred-djecom
Lopov počinje time što predstavlja da laž naliči na istinu, a završava time što istina naliči na laž. -Onore De Balzak
lopov-poinje-time-to-predstavlja-da-nalii-na-istinu-a-zavrava-time-to-istina-nalii-na