Bolje biciklom na sex, nego Mercedesom na posao :)


bolje-biciklom-na-sex-nego-mercedesom-na-posao
boljebiciklomnasexnegomercedesomposaobolje biciklombiciklom nana sexnego mercedesommercedesom nana posaobolje biciklom nabiciklom na sexnego mercedesom namercedesom na posaobolje biciklom na sexnego mercedesom na posao

Život je kao vožnja biciklom, treba neprestano ići napred, bez zaustavljanja, da se ne izgubi ravnoteža. -Albert Ajnštajn
ivot-kao-vonja-biciklom-treba-neprestano-ii-napred-bez-zaustavljanja-da-se-ne-izgubi-ravnotea
Nalio bih sebi viski u trenutku najžešćeg bola i nastavio bih svoj posao. A posao mi se sastojao u tome da se napijem. Viski me je dokusurio, trebalo je da pređem na vino. -Čarls Bukovski
nalio-bih-sebi-viski-u-trenutku-najeeg-bola-i-nastavio-bih-svoj-posao-a-posao-mi-se-sastojao-u-tome-da-se-napijem-viski-me-dokusurio-trebalo-da
Zaboravi na ‘posao’. Zaboravi na to da li ima posla. Zaboravi standardnu rutinu: Imate li neki posao za mene? Skoncentriši se samo na to šta možeš da daš. -Napoleon Hil
zaboravi-na-posao-zaboravi-na-to-da-li-ima-posla-zaboravi-standardnu-rutinu-imate-li-neki-posao-za-mene-skoncentrii-se-samo-na-to-moe-da-da
Bolje da ti zavide nego da te sažaljevaju. -Tales
bolje-da-ti-zavide-nego-da-te-aljevaju