Bolje biciklom na sex, nego Mercedesom na posao :)


bolje-biciklom-na-sex-nego-mercedesom-na-posao
boljebiciklomnasexnegomercedesomposaobolje biciklombiciklom nana sexnego mercedesommercedesom nana posaobolje biciklom nabiciklom na sexnego mercedesom namercedesom na posaobolje biciklom na sexnego mercedesom na posao

Ukoliko niste spremni da naporno radite, dozvolite nekom drugom da obavi posao. Radije bih radio sa nekim ko ne radi baš najbolje, ali ulaže 110 procenata sebe, nego sa nekim ko dobro obavlja posao ali ulaže samo 60 procenata.Život je kao vožnja biciklom, treba neprestano ići napred, bez zaustavljanja, da se ne izgubi ravnoteža.Nalio bih sebi viski u trenutku najžešćeg bola i nastavio bih svoj posao. A posao mi se sastojao u tome da se napijem. Viski me je dokusurio, trebalo je da pređem na vino.Zaboravi na ‘posao’. Zaboravi na to da li ima posla. Zaboravi standardnu rutinu: Imate li neki posao za mene? Skoncentriši se samo na to šta možeš da daš.Bolje ikad nego nikad.Bolje da ti zavide nego da te sažaljevaju.