Bolje da ti zavide nego da te sažaljevaju.


bolje-da-ti-zavide-nego-da-te-aljevaju
talesboljedatizavidenegotesažaljevajubolje dada titi zavidezavide negonego dada tete sažaljevajubolje da tida ti zavideti zavide negozavide nego danego da teda te sažaljevajubolje da ti zavideda ti zavide negoti zavide nego dazavide nego da tenego da te sažaljevajubolje da ti zavide negoda ti zavide nego dati zavide nego da tezavide nego da te sažaljevaju

Bolje je da roditelji zavide deci nego da deca zavide roditeljima. -Kineske poslovice
bolje-da-roditelji-zavide-deci-nego-da-deca-zavide-roditeljima
Među prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći. -Sokrat
meu-prijateljima-treba-voleti-ne-samo-one-koje-aloste-vae-nesree-nego-i-one-koje-nam-ne-zavide-na-srei