Bolje je da ti zavide nego da te sažaljevaju.


bolje-da-ti-zavide-nego-da-te-aljevaju
frančesko petrarkaboljedatizavidenegotesažaljevajubolje jeje dada titi zavidezavide negonego dada tete sažaljevajubolje je daje da tida ti zavideti zavide negozavide nego danego da teda te sažaljevajubolje je da tije da ti zavideda ti zavide negoti zavide nego dazavide nego da tenego da te sažaljevajubolje je da ti zavideje da ti zavide negoda ti zavide nego dati zavide nego da tezavide nego da te sažaljevaju

Bolje da ti zavide nego da te sažaljevaju. -Tales
bolje-da-ti-zavide-nego-da-te-aljevaju
Bolje je da roditelji zavide deci nego da deca zavide roditeljima. -Kineske poslovice
bolje-da-roditelji-zavide-deci-nego-da-deca-zavide-roditeljima
Među prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći. -Sokrat
meu-prijateljima-treba-voleti-ne-samo-one-koje-aloste-vae-nesree-nego-i-one-koje-nam-ne-zavide-na-srei