Bolje da vas mrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog nečega što niste.


bolje-da-vas-mrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-neega-to-niste
andre Židboljedavasmrzezbogonogatojestenegovolenečeganistebolje dada vasvas mrzemrze zbogzbog onogaonoga štošto jestenego dada vasvas volevole zbogzbog nečeganečega štošto nistebolje da vasda vas mrzevas mrze zbogmrze zbog onogazbog onoga štoonoga što jestenego da vasda vas volevas vole zbogvole zbog nečegazbog nečega štonečega što nistebolje da vas mrzeda vas mrze zbogvas mrze zbog onogamrze zbog onoga štozbog onoga što jestenego da vas voleda vas vole zbogvas vole zbog nečegavole zbog nečega štozbog nečega što nistebolje da vas mrze zbogda vas mrze zbog onogavas mrze zbog onoga štomrze zbog onoga što jestenego da vas vole zbogda vas vole zbog nečegavas vole zbog nečega štovole zbog nečega što niste

Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog onoga što niste. -Merilin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste
Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste. -Merlin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste
Ja više volim da me mrze zbog onog što jesam, nego da me vole zbog onog što nisam. -Kurt Kobejn
ja-vie-volim-da-me-mrze-zbog-onog-to-jesam-nego-da-me-vole-zbog-onog-to-nisam
Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade. -Ivo Andrić
ne-znam-zato-se-vi-toliko-uzbuujete-zbog-onoga-to-ljudi-piu-sve-to-prema-onome-to-misle-i-to-rade-i-to-su-sposobni-da-urade
Posedovanje se dokazuje samo davanjem. Sve što niste spremni da date poseduje vas. -Andre Žid
posedovanje-se-dokazuje-samo-davanjem-sve-to-niste-spremni-da-date-poseduje-vas