Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog onoga što niste.


bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste
merilin monroboljedavaszamrzezbogonogatojestenegovolenistebolje jeje dada vasvas zamrzezamrze zbogzbog onogaonoga štošto jestenego dada vasvas volevole zbogzbog onogaonoga štošto nistebolje je daje da vasda vas zamrzevas zamrze zbogzamrze zbog onogazbog onoga štoonoga što jestenego da vasda vas volevas vole zbogvole zbog onogazbog onoga štoonoga što nistebolje je da vasje da vas zamrzeda vas zamrze zbogvas zamrze zbog onogazamrze zbog onoga štozbog onoga što jestenego da vas voleda vas vole zbogvas vole zbog onogavole zbog onoga štozbog onoga što nistebolje je da vas zamrzeje da vas zamrze zbogda vas zamrze zbog onogavas zamrze zbog onoga štozamrze zbog onoga što jestenego da vas vole zbogda vas vole zbog onogavas vole zbog onoga štovole zbog onoga što niste

Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste.Bolje da vas mrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog nečega što niste.Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade.Ja više volim da me mrze zbog onog što jesam, nego da me vole zbog onog što nisam.Ljudi nikada nemaju grižu savesti zbog onoga što nameravaju da urade!Mnogo više možete reći o osobi na osnovu onoga što govori o drugima, nego na osnovu onoga što drugi govore o njoj.