Bolje je živeti makar i jedan dan kao lav, nego stotinu godina kao ovca.


bolje-iveti-makar-i-jedan-dan-kao-lav-nego-stotinu-godina-kao-ovca
italijanske poslovicebolježivetimakarjedandankaolavnegostotinugodinaovcabolje jeje živetiživeti makarmakar ii jedanjedan dandan kaokao lavnego stotinustotinu godinagodina kaokao ovcabolje je živetije živeti makarživeti makar imakar i jedani jedan danjedan dan kaodan kao lavnego stotinu godinastotinu godina kaogodina kao ovcabolje je živeti makarje živeti makar iživeti makar i jedanmakar i jedan dani jedan dan kaojedan dan kao lavnego stotinu godina kaostotinu godina kao ovcabolje je živeti makar ije živeti makar i jedanživeti makar i jedan danmakar i jedan dan kaoi jedan dan kao lavnego stotinu godina kao ovca

Radimo kao da ćemo 100 godina živeti, pripremamo se kao da će sutra rat. -Josip Broz Tito
radimo-kao-da-emo-100-godina-iveti-pripremamo-se-kao-da-e-sutra-rat
Često jedan dan koji se napolju provede, donosi više novosti nego deset godina za kojih se kod kuće ostane. -Anatol Frans
esto-jedan-dan-koji-se-napolju-provede-donosi-vie-novosti-nego-deset-godina-za-kojih-se-kod-kue-ostane
Teži je jedan kilogram bola, nego stotinu kilograma radosti. -Narodne poslovice
tei-jedan-kilogram-bola-nego-stotinu-kilograma-radosti
I za hiljadu godina čovek će isto ovako uzdisati: “Ah, teško je živeti” – i u isti mah ovako isto kao i sada, bojaće se i neće hteti da umre. -Anton Čehov
i-za-hiljadu-godina-ovek-e-isto-ovako-uzdisati-ah-teko-iveti-i-u-isti-mah-ovako-isto-kao-i-sada-bojae-se-i-nee-hteti-da-umre