Bolje je izazivati zavist nego sažaljenje.


bolje-izazivati-zavist-nego-aljenje
herodotboljeizazivatizavistnegosažaljenjebolje jeje izazivatiizazivati zavistzavist negonego sažaljenjebolje je izazivatije izazivati zavistizazivati zavist negozavist nego sažaljenjebolje je izazivati zavistje izazivati zavist negoizazivati zavist nego sažaljenjebolje je izazivati zavist negoje izazivati zavist nego sažaljenje

Bolje da ti zavide nego da te sažaljevaju. -Tales
bolje-da-ti-zavide-nego-da-te-aljevaju