Bolje kreni sam na daleki put nego sa pokvarenim drugom.


bolje-kreni-sam-na-daleki-put-nego-pokvarenim-drugom
poslovice korisnikaboljekrenisamnadalekiputnegopokvarenimdrugombolje krenikreni samsam nana dalekidaleki putput negonego sasa pokvarenimpokvarenim drugombolje kreni samkreni sam nasam na dalekina daleki putdaleki put negoput nego sanego sa pokvarenimsa pokvarenim drugombolje kreni sam nakreni sam na dalekisam na daleki putna daleki put negodaleki put nego saput nego sa pokvarenimnego sa pokvarenim drugombolje kreni sam na dalekikreni sam na daleki putsam na daleki put negona daleki put nego sadaleki put nego sa pokvarenimput nego sa pokvarenim drugom

Bolje biti sam nego u lošem društvu
bolje-biti-sam-nego-u-loem-drutvu
Bolje je biti nesretan sam nego nezadovoljan s nekim – dalekim. -Merlin Monro
bolje-biti-nesretan-sam-nego-nezadovoljan-s-nekim-dalekim
Nisam osećao da diram u tuđe ni kada te prvi put videh i poželeh. Oduvek si bila moja više nego što sam ja svoj, i više nego si i sama svoja. -Miroslav Mika Antić
nisam-oseao-da-diram-u-e-kada-te-prvi-put-videh-i-poeleh-oduvek-bila-moja-vie-nego-to-sam-ja-svoj-i-vie-nego-i-sama-svoja