Bolje je sa mudrim plakati, nego sa budalom pevati.


bolje-mudrim-plakati-nego-budalom-pevati
latinske posloviceboljemudrimplakatinegobudalompevatibolje jesa mudrimmudrim plakatinego sasa budalombudalom pevatibolje je saje sa mudrimsa mudrim plakatinego sa budalomsa budalom pevatibolje je sa mudrimje sa mudrim plakatinego sa budalom pevatibolje je sa mudrim plakati

Bolje je s mudrim plakati, nego sa budalom pjevati.Bolje je ćutati i biti smatran budalom nego progovoriti i odstraniti svaku sumnju.Novac ne može kupiti sreću ali je puno udobnije plakati u Mercedesu nego na biciklu. :)Radije imam posla sa potpunom, nego sa delimičnom budalom.Nemoj se praviti mudrim nego to stvarno i budi, jer nije dovoljno praviti se zdravim nego to i stvarno biti.I ptica može pevati, ali da bi se govorilo potreban je razum!