Bolje je na ovom svetu ići na štakama, nego na onom u kočijama.


bolje-na-ovom-svetu-ii-na-takama-nego-na-onom-u-koijama
portugalske posloviceboljenaovomsvetuićitakamanegoonomkočijamabolje jeje nana ovomovom svetusvetu ićiići nana štakamanego nana onomonom uu kočijamabolje je naje na ovomna ovom svetuovom svetu ićisvetu ići naići na štakamanego na onomna onom uonom u kočijamabolje je na ovomje na ovom svetuna ovom svetu ićiovom svetu ići nasvetu ići na štakamanego na onom una onom u kočijamabolje je na ovom svetuje na ovom svetu ićina ovom svetu ići naovom svetu ići na štakamanego na onom u kočijama

Svakom čoveku, koji misli da može tumačiti i poučavati stvari o onom svetu, Bog će se nasmejati. -Albert Ajnštajn
svakom-oveku-koji-misli-da-moe-tumaiti-i-pouavati-stvari-o-onom-svetu-bog-e-se-nasmejati
Na ovom se svetu može biti samo na gubitku. -Borislav Pekić
na-ovom-se-svetu-moe-biti-samo-na-gubitku
Čudno je to na ovom svetu; čovek ostavlja sreću da bi jurio za bogastvom. -Holandske poslovice
udno-to-na-ovom-svetu-ovek-ostavlja-sreu-da-bi-jurio-za-bogastvom
Da bi bio uspešan u ovom svetu, čovek mora da se privoli na najtežu vrstu rada. -Nikola Tesla
da-bi-bio-uspean-u-ovom-svetu-ovek-mora-da-se-privoli-na-najteu-vrstu-rada