Bolje je ne obećati nego reč ne održati.


bolje-ne-obeati-nego-re-ne-odrati
boljeneobećatinegorečodržatibolje jeje nene obećatiobećati negonego rečreč nene održatibolje je neje ne obećatine obećati negoobećati nego rečnego reč nereč ne održatibolje je ne obećatije ne obećati negone obećati nego rečobećati nego reč nenego reč ne održatibolje je ne obećati negoje ne obećati nego rečne obećati nego reč neobećati nego reč ne održati

Ljubav je posebna reč, i koristim je samo kada to mislim. Ako previše izgovarate tu reč, pojeftinićete je. -Rej Čarls
ljubav-posebna-re-i-koristim-samo-kada-to-mislim-ako-previe-izgovarate-re-pojeftiniete