Bolje je nepravdu trpeti nego nanositi.


bolje-nepravdu-trpeti-nego-nanositi
latinske posloviceboljenepravdutrpetinegonanositibolje jeje nepravdunepravdu trpetitrpeti negonego nanositibolje je nepravduje nepravdu trpetinepravdu trpeti negotrpeti nego nanositibolje je nepravdu trpetije nepravdu trpeti negonepravdu trpeti nego nanositibolje je nepravdu trpeti negoje nepravdu trpeti nego nanositi

Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu, nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo uvredu, savest nam neće dati mira. Savest je Božanski sud. -Otac Tadej
treba-da-smo-mirni-bolje-trpeti-uvredu-nego-naneti-uvredu-ako-pretrpimo-uvredu-gospod-e-nam-dati-snagu-i-mir-ako-ne-pretrpimo-uvredu-savest-nam-nee
Bolje da ti zavide nego da te sažaljevaju. -Tales
bolje-da-ti-zavide-nego-da-te-aljevaju