Bolje je poslovati sa ljudima koji nešto žele nego sa onima koji su postali ono što su hteli.


bolje-poslovati-ljudima-koji-neto-ele-nego-onima-koji-su-postali-ono-to-su-hteli
fransis bejkonboljeposlovatiljudimakojinetoželenegoonimasupostalionotohtelibolje jeje poslovatiposlovati sasa ljudimaljudima kojikoji neštonešto želežele negonego sasa onimaonima kojikoji susu postalipostali onoono štošto susu htelibolje je poslovatije poslovati saposlovati sa ljudimasa ljudima kojiljudima koji neštokoji nešto želenešto žele negožele nego sanego sa onimasa onima kojionima koji sukoji su postalisu postali onopostali ono štoono što sušto su htelibolje je poslovati saje poslovati sa ljudimaposlovati sa ljudima kojisa ljudima koji neštoljudima koji nešto želekoji nešto žele negonešto žele nego sažele nego sa onimanego sa onima kojisa onima koji suonima koji su postalikoji su postali onosu postali ono štopostali ono što suono što su htelibolje je poslovati sa ljudimaje poslovati sa ljudima kojiposlovati sa ljudima koji neštosa ljudima koji nešto želeljudima koji nešto žele negokoji nešto žele nego sanešto žele nego sa onimažele nego sa onima kojinego sa onima koji susa onima koji su postalionima koji su postali onokoji su postali ono štosu postali ono što supostali ono što su hteli

Ako sloboda znači nešto uopšte, ona znači pravo da kažeš ljudima nešto što oni ne žele da čuju. -Džordž Orvel
ako-sloboda-znai-neto-uopte-ona-znai-pravo-da-kae-ljudima-neto-to-oni-ne-ele-da-uju
Zakoni su uvek korisni onima što imaju, a štetni onima koji nemaju ništa. -Žan Žak Ruso
zakoni-su-uvek-korisni-onima-to-imaju-a-tetni-onima-koji-nemaju
Svi ljudi žele da rađaju jer je to jedini način na koji ono što je smrtno može da učestvuje u besmrtnom. -Platon
svi-ljudi-ele-da-raaju-jer-to-jedini-nain-na-koji-ono-to-smrtno-moe-da-uestvuje-u-besmrtnom
Ja sam filantrop: pružam ljudima ono što oni žele. Ljudi vole osetiti užas i strah. -Alfred Hičkok
ja-sam-filantrop-pruam-ljudima-ono-to-oni-ele-ljudi-vole-osetiti-uas-i-strah