Bolje je pošteno umrijeti, nego sramotno živjeti.


bolje-poteno-umrijeti-nego-sramotno-ivjeti
hrvatske posloviceboljepotenoumrijetinegosramotnoživjetibolje jeje poštenopošteno umrijetinego sramotnosramotno živjetibolje je poštenoje pošteno umrijetinego sramotno živjetibolje je pošteno umrijeti

Radi, kao da dež sto godina živjeti, a moli se Bogu, kao da deš sjutra umrijeti. -Hrvatske poslovice
radi-kao-da-de-sto-godina-ivjeti-a-moli-se-bogu-kao-da-de-sjutra-umrijeti
Nadam se da ću umrijeti prije nego što postanem Pete Townshend. -Kurt Cobain
nadam-se-da-u-umrijeti-prije-nego-to-postanem-pete-townshend
Dobar ministar mora umrijeti tako da bude bogatiji dobrim glasom nego blagom. -Niccolo Machiavelli
dobar-ministar-mora-umrijeti-tako-da-bude-bogatiji-dobrim-glasom-nego-blagom