Bolje prokockаti svoju mlаdost, nego ne učiniti s njom bаš ništа.


bolje-prokockti-svoju-mldost-nego-ne-uiniti-s-njom-b-t
albert kamiboljeprokockаtisvojumlаdostnegoneučinitinjomnitаbolje prokockаtiprokockаti svojusvoju mlаdostnego nene učinitiučiniti ss njomnjom bаšbаš ništаbolje prokockаti svojuprokockаti svoju mlаdostnego ne učinitine učiniti sučiniti s njoms njom bаšnjom bаš ništаbolje prokockаti svoju mlаdostnego ne učiniti sne učiniti s njomučiniti s njom bаšs njom bаš ništаnego ne učiniti s njomne učiniti s njom bаšučiniti s njom bаš ništа

Bolje je prokockati svoju mladost nego ne učiniti s njom baš ništa. -Alber Kami
bolje-prokockati-svoju-mladost-nego-ne-uiniti-s-njom-ba
Ništa značajnije ne može učiniti otac za svoju djecu, nego to da voli njihovu majku. -Žan-Žak Ruso
ni-znaajnije-ne-moe-uiniti-otac-za-svoju-djecu-nego-to-da-voli-njihovu-majku
Ništa značajnije ne može učiniti otac za svoju decu, nego to da voli njihovu majku. -Žan Žak Ruso
ni-znaajnije-ne-moe-uiniti-otac-za-svoju-decu-nego-to-da-voli-njihovu-majku
Mnogo je lakše razabrati zabludu nego otkriti istinu. Zabluda leži na površini i s njom ćemo lako izaći nakraj. Istina počiva u dubini. Tragati za njom ...
mnogo-lake-razabrati-zabludu-nego-otkriti-istinu-zabluda-i-na-povrini-i-s-njom-emo-lako-izai-nakraj-istina-poiva-u-dubini-tragati-za-njom
Volim svoju pamet,jer sa njom uvek nesto odvalim
volim-svoju-pametjer-njom-uvek-nesto-odvalim
Cilj rata nije da umreš za svoju zemlju, nego da onaj drugi bednik umre za svoju. -Džordž Smit Paton
cilj-rata-nije-da-umre-za-svoju-zemlju-nego-da-onaj-drugi-bednik-umre-za-svoju