Bolje spriječiti, nego liječiti.


bolje-sprijeiti-nego-lijeiti
hrvatske posloviceboljespriječitinegoliječitibolje spriječitinego liječiti

Bolje je da ti zavide nego da te sažaljevaju.Bolje ikad nego nikad.Bolje da ti zavide nego da te sažaljevaju.Bolje ikad nego nikad!Bolje grob, nego rob.Bolje je naučiti nepotrebno, nego ništa.