Bolje umreti boreći se za slobodu nego robovati celog života.


bolje-umreti-borei-se-za-slobodu-nego-robovati-celog-ivota
bob marliboljeumretiborećisezaslobodunegorobovaticelogživotabolje umretiumreti borećiboreći sese zaza sloboduslobodu negonego robovatirobovati celogcelog životabolje umreti borećiumreti boreći seboreći se zase za sloboduza slobodu negoslobodu nego robovatinego robovati celogrobovati celog životabolje umreti boreći seumreti boreći se zaboreći se za sloboduse za slobodu negoza slobodu nego robovatislobodu nego robovati celognego robovati celog životabolje umreti boreći se zaumreti boreći se za sloboduboreći se za slobodu negose za slobodu nego robovatiza slobodu nego robovati celogslobodu nego robovati celog života

Čovek celog života živi, celog veka uči, ali nas tek nesreća nauči. -Anton Čehov
ovek-celog-ivota-ivi-celog-veka-ui-ali-nas-tek-nesrea-naui
Bolje je umreti slavno nego živeti sramno. -Homer
bolje-umreti-slavno-nego-iveti-sramno
Bolje je umreti stojeći, nego živeti na kolenima. -Če Gevara
bolje-umreti-stojei-nego-iveti-na-kolenima
Bolje je umreti stojeći na nogama, nego živeti klečeći na kolenima. -Žan Pol Sartr
bolje-umreti-stojei-na-nogama-nego-iveti-kleei-na-kolenima
Bolje je umreti nenadano, nego strepeti od smrti čitav život. -Gaj Julije Cezar
bolje-umreti-nenadano-nego-strepeti-od-smrti-itav-ivot