Bolje je umreti na nogama nego živeti na kolenima!


bolje-umreti-na-nogama-nego-iveti-na-kolenima
emilijano zapataboljeumretinanogamanegoživetikolenimabolje jeje umretiumreti nana nogamanogama negonego živetiživeti nana kolenimabolje je umretije umreti naumreti na nogamana nogama negonogama nego živetinego živeti naživeti na kolenimabolje je umreti naje umreti na nogamaumreti na nogama negona nogama nego živetinogama nego živeti nanego živeti na kolenimabolje je umreti na nogamaje umreti na nogama negoumreti na nogama nego živetina nogama nego živeti nanogama nego živeti na kolenima

Bolje je umreti stojeći na nogama, nego živeti klečeći na kolenima. -Žan Pol Sartr
bolje-umreti-stojei-na-nogama-nego-iveti-kleei-na-kolenima
Bolje je umreti stojeći, nego živeti na kolenima. -Če Gevara
bolje-umreti-stojei-nego-iveti-na-kolenima
Bolje je umreti slavno nego živeti sramno. -Homer
bolje-umreti-slavno-nego-iveti-sramno
Radije ću umreti, nego da živim klečeći na kolenima. -Če Gevara
radije-u-umreti-nego-da-ivim-kleei-na-kolenima
Bolje je umreti nenadano, nego strepeti od smrti čitav život. -Gaj Julije Cezar
bolje-umreti-nenadano-nego-strepeti-od-smrti-itav-ivot
Bolje umreti boreći se za slobodu nego robovati celog života. -Bob Marli
bolje-umreti-borei-se-za-slobodu-nego-robovati-celog-ivota