Bolje je umreti nenadano, nego strepeti od smrti čitav život.


bolje-umreti-nenadano-nego-strepeti-od-smrti-itav-ivot
gaj julije cezarboljeumretinenadanonegostrepetiodsmrtičitavživotbolje jeje umretiumreti nenadanonego strepetistrepeti odod smrtismrti čitavčitav životbolje je umretije umreti nenadanonego strepeti odstrepeti od smrtiod smrti čitavsmrti čitav životbolje je umreti nenadanonego strepeti od smrtistrepeti od smrti čitavod smrti čitav životnego strepeti od smrti čitavstrepeti od smrti čitav život

Bojati se smrti gore je nego umreti. -Seneka
bojati-se-smrti-gore-nego-umreti
Bolje je umreti stojeći, nego živeti na kolenima. -Če Gevara
bolje-umreti-stojei-nego-iveti-na-kolenima
Bolje je umreti slavno nego živeti sramno. -Homer
bolje-umreti-slavno-nego-iveti-sramno
Bolje umreti boreći se za slobodu nego robovati celog života. -Bob Marli
bolje-umreti-borei-se-za-slobodu-nego-robovati-celog-ivota
Bolje je umreti stojeći na nogama, nego živeti klečeći na kolenima. -Žan Pol Sartr
bolje-umreti-stojei-na-nogama-nego-iveti-kleei-na-kolenima