Bolje je umreti slavno nego živeti sramno.


bolje-umreti-slavno-nego-iveti-sramno
homerboljeumretislavnonegoživetisramnobolje jeje umretiumreti slavnoslavno negonego živetiživeti sramnobolje je umretije umreti slavnoumreti slavno negoslavno nego živetinego živeti sramnobolje je umreti slavnoje umreti slavno negoumreti slavno nego živetislavno nego živeti sramnobolje je umreti slavno negoje umreti slavno nego živetiumreti slavno nego živeti sramno

Bolje je umreti stojeći, nego živeti na kolenima. -Če Gevara
bolje-umreti-stojei-nego-iveti-na-kolenima
Bolje je umreti stojeći na nogama, nego živeti klečeći na kolenima. -Žan Pol Sartr
bolje-umreti-stojei-na-nogama-nego-iveti-kleei-na-kolenima
Bolje umreti boreći se za slobodu nego robovati celog života. -Bob Marli
bolje-umreti-borei-se-za-slobodu-nego-robovati-celog-ivota
Bolje je umreti nenadano, nego strepeti od smrti čitav život. -Gaj Julije Cezar
bolje-umreti-nenadano-nego-strepeti-od-smrti-itav-ivot