Bolje je ćutati i biti smatran budalom nego progovoriti i odstraniti svaku sumnju.


bolje-utati-i-biti-smatran-budalom-nego-progovoriti-i-odstraniti-svaku-sumnju
abraham linkolnboljećutatibitismatranbudalomnegoprogovoritiodstranitisvakusumnjubolje jeje ćutatićutati ii bitibiti smatransmatran budalombudalom negonego progovoritiprogovoriti ii odstranitiodstraniti svakusvaku sumnjubolje je ćutatije ćutati ićutati i bitii biti smatranbiti smatran budalomsmatran budalom negobudalom nego progovoritinego progovoriti iprogovoriti i odstranitii odstraniti svakuodstraniti svaku sumnjubolje je ćutati ije ćutati i bitićutati i biti smatrani biti smatran budalombiti smatran budalom negosmatran budalom nego progovoritibudalom nego progovoriti inego progovoriti i odstranitiprogovoriti i odstraniti svakui odstraniti svaku sumnjubolje je ćutati i bitije ćutati i biti smatranćutati i biti smatran budalomi biti smatran budalom negobiti smatran budalom nego progovoritismatran budalom nego progovoriti ibudalom nego progovoriti i odstranitinego progovoriti i odstraniti svakuprogovoriti i odstraniti svaku sumnju

Bolje je biti onaj od koga se strahuje, nego voljen, ukoliko ne možete biti oboje istovremeno. -Nikolo Makijaveli
bolje-biti-onaj-od-koga-se-strahuje-nego-voljen-ukoliko-ne-moete-biti-oboje-istovremeno
Bolje je biti rogonja, a da niko ne zna, nego ne biti rogonja, a da svako to misli. -Španska poslovica
bolje-biti-rogonja-a-da-niko-ne-zna-nego-ne-biti-rogonja-a-da-svako-to-misli
Bolje biti sam nego u lošem društvu
bolje-biti-sam-nego-u-loem-drutvu