Bolje je voditi iz zadnjih redova i pustiti druge napred, pogotovo kada slavite pobedu i lepe stvari se dešavaju. Pređite u prve redove kada postoje problemi i opasnost. Tada će ljudi ceniti vaše vođstvo.


bolje-voditi-iz-zadnjih-redova-i-pustiti-druge-napred-pogotovo-kada-slavite-pobedu-i-lepe-stvari-se-deavaju-preite-u-prve-redove-kada-postoje
nelson mendelaboljevoditiizzadnjihredovapustitidrugenapredpogotovokadaslavitepobedulepestvarisedeavajupređiteprveredovepostojeproblemiopasnosttadaćeljudicenitivaevođstvobolje jeje voditivoditi iziz zadnjihzadnjih redovaredova ii pustitipustiti drugedruge napredpogotovo kadakada slaviteslavite pobedupobedu ii lepelepe stvaristvari sese dešavajupređite uu prveprve redoveredove kadakada postojepostoje problemiproblemi ii opasnosttada ćeće ljudiljudi ceniticeniti vaševaše vođstvobolje je voditije voditi izvoditi iz zadnjihiz zadnjih redovazadnjih redova iredova i pustitii pustiti drugepustiti druge napredpogotovo kada slavitekada slavite pobeduslavite pobedu ipobedu i lepei lepe stvarilepe stvari sestvari se dešavajupređite u prveu prve redoveprve redove kadaredove kada postojekada postoje problemipostoje problemi iproblemi i opasnosttada će ljudiće ljudi cenitiljudi ceniti vašeceniti vaše vođstvo

Svi dani postanu jednaki onda kada ljudi prestanu da primećuju lepe stvari koje im se dešavaju kad god Sunce prelazi svoj nebeski put. -Paulo Koeljo
svi-dani-postanu-jednaki-onda-kada-ljudi-prestanu-da-primeuju-lepe-stvari-koje-im-se-deavaju-kad-god-sunce-prelazi-svoj-nebeski-put
Pravi prijatelji su oni koji su na našoj strani kada nam se događaju lepe stvari. -Paulo Koeljo
pravi-prijatelji-su-oni-koji-su-na-naoj-strani-kada-nam-se-dogaaju-lepe-stvari
Ja volim da se takmičim i loše se osećam kada izgubim. To se na meni može videti kada izgubimo, jer se loše osećam. Tada ne volim razgovarati sa bilo kime. -Lionel Mesi
ja-volim-da-se-takmiim-i-loe-se-oseam-kada-izgubim-to-se-na-meni-moe-videti-kada-izgubimo-jer-se-loe-oseam-tada-ne-volim-razgovarati-bilo-kime
Jedna od neverovatnih stvari kada su u pitanju ljudi je da nezamisljivo često postane realnost. -Salman Rušdi
jedna-od-neverovatnih-stvari-kada-su-u-pitanju-ljudi-da-nezamisljivo-esto-postane-realnost