Bonus vir semper tiro. – Dobar čovjek uvijek je početnik.


bonus-vir-semper-tiro-dobar-ovjek-uvijek-poetnik
latinske poslovicebonusvirsempertirodobarčovjekuvijekpočetnikbonus virvir sempersemper tiro– dobardobar čovjekčovjek uvijekuvijek jeje početnikbonus vir sempervir semper tiro– dobar čovjekdobar čovjek uvijekčovjek uvijek jeuvijek je početnikbonus vir semper tiro– dobar čovjek uvijekdobar čovjek uvijek ječovjek uvijek je početnik– dobar čovjek uvijek jedobar čovjek uvijek je početnik

Nije kukavica čovjek koga nosi nesavladiv vir velike rijeke, nego onaj koji – iako ima snage da se spasi – to ne iskoristi. -Ugo Foscolo
nije-kukavica-ovjek-koga-nosi-nesavladiv-vir-velike-rijeke-nego-onaj-koji-iako-ima-snage-da-se-spasi-to-ne-iskoristi
Bez obzira čime se bavi, svaki čovjek na zemlji uvijek je glavna ličnost istorije svijeta. I naravno, nije svjesan toga. -Paulo Koeljo
bez-obzira-ime-se-bavi-svaki-ovjek-na-zemlji-uvijek-glavna-linost-istorije-svijeta-i-naravno-nije-svjesan-toga
Skroman čovjek može sve dobiti, a ohol sve izgubiti; jer skromnost uvijek nailazi na velikodušnost, a oholost na zavist. -Antoine de Rivarol
skroman-ovjek-moe-sve-dobiti-a-ohol-sve-izgubiti-jer-skromnost-uvijek-nailazi-na-velikodunost-a-oholost-na-zavist
Prava istina se uvijek čini nevjerovatna. Da bi istina ispala vjerovatnija, treba joj svakako dodati malo laži. Ljudi tako uvijek i rade. -Fjodor Dostojevski
prava-istina-se-uvijek-ini-nevjerovatna-da-bi-istina-ispala-vjerovatnija-treba-joj-svakako-dodati-malo-i-ljudi-tako-uvijek-i-rade