Boze, znam da me cuvas za nekog posebnog … al’ ubrzaj malo taj proces! :D


boze-znam-da-me-cuvas-za-nekog-posebnog-al-ubrzaj-malo-taj-proces-d
bozeznamdamecuvaszanekogposebnogal’ubrzajmalotajprocesznam dada meme cuvascuvas zaza nekognekog posebnogposebnog …… al’al’ ubrzajubrzaj malomalo tajtaj procesznam da meda me cuvasme cuvas zacuvas za nekogza nekog posebnognekog posebnog …posebnog … al’… al’ ubrzajal’ ubrzaj maloubrzaj malo tajmalo taj procesznam da me cuvasda me cuvas zame cuvas za nekogcuvas za nekog posebnogza nekog posebnog …nekog posebnog … al’posebnog … al’ ubrzaj… al’ ubrzaj maloal’ ubrzaj malo tajubrzaj malo taj procesznam da me cuvas zada me cuvas za nekogme cuvas za nekog posebnogcuvas za nekog posebnog …za nekog posebnog … al’nekog posebnog … al’ ubrzajposebnog … al’ ubrzaj malo… al’ ubrzaj malo tajal’ ubrzaj malo taj proces

Znas dobro da me malo ljubavi nece zadovoljiti. Isto kao sto ja znam da malo ljubavi neće zadovoljiti tebe. Ti i ja imamo jedan problem. Mi se ne zadovoljavamo, ...
znas-dobro-da-me-malo-ljubavi-nece-zadovoljiti-isto-kao-sto-ja-znam-da-malo-ljubavi-nee-zadovoljiti-tebe-ti-i-ja-imamo-jedan-problem-mi-se-ne
A znam da imam taj jebacki pogled… :D
a-znam-da-imam-taj-jebacki-pogled-d
Meni je dovoljno samo malo mesta u tvom srcu, ako ga nemaš .. molim te izbaci nekog !
meni-dovoljno-samo-malo-mesta-u-tvom-srcu-ako-ga-nema-molim-te-izbaci-nekog
Jednog dana ces se probuditi i shvatiti koliko ti je stalo do mene. Kad taj dan dodje, ja cu se buditi pored nekog, ko to vec zna…
jednog-dana-se-probuditi-i-shvatiti-koliko-ti-stalo-do-mene-kad-taj-dan-dodje-ja-cu-se-buditi-pored-nekog-ko-to-vec-zna
Ako želite da se nekog oslobodite, učinićete sve da vam taj dotični uskrati poštovanje, i tako ćete imati pravi razlog da ga otpustite mirne duše. -Paulo Koeljo
ako-elite-da-se-nekog-oslobodite-uiniete-sve-da-vam-taj-doti-uskrati-potovanje-i-tako-ete-imati-pravi-razlog-da-ga-otpustite-mirne-e
Nemoj malena. Šta god da sad kažeš slagaćeš, a moraš se početi navikavati na to da više nemaš nekog ko će se uvek praviti da ti veruje. Ja više neću biti taj. -Đorđe Balašević
nemoj-malena-god-da-sad-kae-slagae-a-mora-se-poeti-navikavati-na-to-da-vie-nema-nekog-ko-e-se-uvek-praviti-da-ti-veruje-ja-vie-neu-biti-taj