Brak je jedna od retkih istorijskih pojava kod koje se osvajač potčinjava pobeđenom.


brak-jedna-od-retkih-istorijskih-pojava-kod-koje-se-osvaja-potinjava-pobeenom
branislav nušićbrakjednaodretkihistorijskihpojavakodkojeseosvajačpotčinjavapobeđenombrak jeje jednajedna odod retkihretkih istorijskihistorijskih pojavapojava kodkod kojekoje sese osvajačosvajač potčinjavapotčinjava pobeđenombrak je jednaje jedna odjedna od retkihod retkih istorijskihretkih istorijskih pojavaistorijskih pojava kodpojava kod kojekod koje sekoje se osvajačse osvajač potčinjavaosvajač potčinjava pobeđenombrak je jedna odje jedna od retkihjedna od retkih istorijskihod retkih istorijskih pojavaretkih istorijskih pojava kodistorijskih pojava kod kojepojava kod koje sekod koje se osvajačkoje se osvajač potčinjavase osvajač potčinjava pobeđenombrak je jedna od retkihje jedna od retkih istorijskihjedna od retkih istorijskih pojavaod retkih istorijskih pojava kodretkih istorijskih pojava kod kojeistorijskih pojava kod koje sepojava kod koje se osvajačkod koje se osvajač potčinjavakoje se osvajač potčinjava pobeđenom

Brak je jedna od rijetkih istorijskih pojava kod koje se osvajač potčinjava pobjeđenom. -Branislav Nušić
brak-jedna-od-rijetkih-istorijskih-pojava-kod-koje-se-osvaja-potinjava-pobjeenom
Brak: tako zovem volju dvoje koji žele ostvariti jedno, koje će biti više nego ono dvoje koje ga je ostvarilo. -Fridrih Niče
brak-tako-zovem-volju-dvoje-koji-ele-ostvariti-jedno-koje-e-biti-vie-nego-ono-dvoje-koje-ga-ostvarilo
Brak je otvoreno more za koje još uvek nije izmišljen kompas. -Hajnrih Hajne
brak-otvoreno-more-za-koje-jo-uvek-nije-izmiljenkompas
Brak je preporučeno pismo, obično pogrešno adresirano, koje je interesantno samo dok je zatvoreno. -Branislav Nušić
brak-preporueno-pismo-obino-pogreno-adresirano-koje-interesantno-samo-dok-zatvoreno
onaj osecaj  kod izgubis nesto i kod se nervram
onaj-osecaj-kod-izgubis-nesto-i-kod-se-nervram