Brak je jedna od rijetkih istorijskih pojava kod koje se osvajač potčinjava pobjeđenom.


brak-jedna-od-rijetkih-istorijskih-pojava-kod-koje-se-osvaja-potinjava-pobjeenom
branislav nušićbrakjednaodrijetkihistorijskihpojavakodkojeseosvajačpotčinjavapobjeđenombrak jeje jednajedna odod rijetkihrijetkih istorijskihistorijskih pojavapojava kodkod kojekoje sese osvajačosvajač potčinjavapotčinjava pobjeđenombrak je jednaje jedna odjedna od rijetkihod rijetkih istorijskihrijetkih istorijskih pojavaistorijskih pojava kodpojava kod kojekod koje sekoje se osvajačse osvajač potčinjavaosvajač potčinjava pobjeđenombrak je jedna odje jedna od rijetkihjedna od rijetkih istorijskihod rijetkih istorijskih pojavarijetkih istorijskih pojava kodistorijskih pojava kod kojepojava kod koje sekod koje se osvajačkoje se osvajač potčinjavase osvajač potčinjava pobjeđenombrak je jedna od rijetkihje jedna od rijetkih istorijskihjedna od rijetkih istorijskih pojavaod rijetkih istorijskih pojava kodrijetkih istorijskih pojava kod kojeistorijskih pojava kod koje sepojava kod koje se osvajačkod koje se osvajač potčinjavakoje se osvajač potčinjava pobjeđenom

Brak je jedna od retkih istorijskih pojava kod koje se osvajač potčinjava pobeđenom. -Branislav Nušić
brak-jedna-od-retkih-istorijskih-pojava-kod-koje-se-osvaja-potinjava-pobeenom
Brak: tako zovem volju dvoje koji žele ostvariti jedno, koje će biti više nego ono dvoje koje ga je ostvarilo. -Fridrih Niče
brak-tako-zovem-volju-dvoje-koji-ele-ostvariti-jedno-koje-e-biti-vie-nego-ono-dvoje-koje-ga-ostvarilo
Brak je otvoreno more za koje još uvek nije izmišljen kompas. -Hajnrih Hajne
brak-otvoreno-more-za-koje-jo-uvek-nije-izmiljenkompas
Brak je preporučeno pismo, obično pogrešno adresirano, koje je interesantno samo dok je zatvoreno. -Branislav Nušić
brak-preporueno-pismo-obino-pogreno-adresirano-koje-interesantno-samo-dok-zatvoreno
onaj osecaj  kod izgubis nesto i kod se nervram
onaj-osecaj-kod-izgubis-nesto-i-kod-se-nervram