Brak ne može biti cilj.


brak-ne-moe-biti-cilj
duško radovićbraknemožebiticiljbrak nene možemože bitibiti ciljbrak ne možene može bitimože biti ciljbrak ne može bitine može biti ciljbrak ne može biti cilj

Nakon dugog razmišljanja došao sam do uverenja da će čovek koji ima dubok cilj taj cilj i ostvariti, te da se ništa ne može suprotstaviti volji koja je spremna za njegovo ostvarenje položiti čak i život.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće.Ništa ne može sprečiti čoveka sa ispravnim mentalnim stavom da postigne svoj cilj. I ništa na ovom svetu ne može pomoći čoveku sa krivim stavom.Rijetko je čovjekov cilj zao; mogu biti samo zla sredstva.Brak je jedina doživotna presuda pri kojoj se zbog rđavog vladanja može zaslužiti pomilovanje.