Brak je preporučeno pismo, obično pogrešno adresirano, koje je interesantno samo dok je zatvoreno.


brak-preporueno-pismo-obino-pogreno-adresirano-koje-interesantno-samo-dok-zatvoreno
branislav nušićbrakpreporučenopismoobičnopogrenoadresiranokojeinteresantnosamodokzatvorenobrak jeje preporučenopreporučeno pismoobično pogrešnopogrešno adresiranokoje jeje interesantnointeresantno samosamo dokdok jeje zatvorenobrak je preporučenoje preporučeno pismoobično pogrešno adresiranokoje je interesantnoje interesantno samointeresantno samo doksamo dok jedok je zatvorenobrak je preporučeno pismokoje je interesantno samoje interesantno samo dokinteresantno samo dok jesamo dok je zatvorenokoje je interesantno samo dokje interesantno samo dok jeinteresantno samo dok je zatvoreno

Lepota je otvoreno preporučeno pismo koje za nas unapred pridobija srca. -Artur Šopenhauer
lepota-otvoreno-preporueno-pismo-koje-za-nas-unapred-pridobija-srca
I samo požrtvovanje, koje se obično navodi kao protivteza egoizma, samo je čist egoizam. -Karlo Bini
i-samo-portvovanje-koje-se-obino-navodi-kao-protivteza-egoizma-samo-ist-egoizam
Mi smo se samo rastali. Onako kako se rastaju dvoje koji su se voleli u pogrešno vreme, a uz pogrešno vreme idemo i pogrešni mi. A nismo bili. -Đorđe Balašević
mi-smo-se-samo-rastali-onako-kako-se-rastaju-dvoje-koji-su-se-voleli-u-pogreno-vreme-a-uz-pogreno-vreme-idemo-i-pogre-mi-a-nismo-bili
Brak: tako zovem volju dvoje koji žele ostvariti jedno, koje će biti više nego ono dvoje koje ga je ostvarilo. -Fridrih Niče
brak-tako-zovem-volju-dvoje-koji-ele-ostvariti-jedno-koje-e-biti-vie-nego-ono-dvoje-koje-ga-ostvarilo