Brak se mora neprestano boriti protiv nemani koja sve proždire – protiv navike.


brak-se-mora-neprestano-boriti-protiv-nemani-koja-sve-prodire-protiv-navike
onore de balzakbraksemoraneprestanoboritiprotivnemanikojasveproždirenavikebrak sese moramora neprestanoneprestano boritiboriti protivprotiv nemaninemani kojakoja svesve proždireproždire –– protivprotiv navikebrak se morase mora neprestanomora neprestano boritineprestano boriti protivboriti protiv nemaniprotiv nemani kojanemani koja svekoja sve proždiresve proždire –proždire – protiv– protiv navikebrak se mora neprestanose mora neprestano boritimora neprestano boriti protivneprestano boriti protiv nemaniboriti protiv nemani kojaprotiv nemani koja svenemani koja sve proždirekoja sve proždire –sve proždire – protivproždire – protiv navikebrak se mora neprestano boritise mora neprestano boriti protivmora neprestano boriti protiv nemanineprestano boriti protiv nemani kojaboriti protiv nemani koja sveprotiv nemani koja sve proždirenemani koja sve proždire –koja sve proždire – protivsve proždire – protiv navike

Protiv smišljenog nasilja se mora boriti jače nego protiv vatre. -Heraklit
protiv-smiljenog-nasilja-se-mora-boriti-jae-nego-protiv-vatre
Najteža je borba boriti se protiv sebe, a najlepša pobeda pobediti samog sebe.
najtea-borba-boriti-se-protiv-sebe-a-najlepa-pobeda-pobediti-samog-sebe