Bračna ljubav stvara čovečanstvo; prijateljska ga usavršava, a razuzdana ljubav kvari ga i ponižava.


brana-ljubav-stvara-oveanstvo-prijateljska-ga-usavrava-a-razuzdana-ljubav-kvari-ga-i-poniava
fransis bejkonbračnaljubavstvaračovečanstvoprijateljskagausavravarazuzdanakvariponižavabračna ljubavljubav stvarastvara čovečanstvoprijateljska gaga usavršavarazuzdana ljubavljubav kvarikvari gaga ii ponižavabračna ljubav stvaraljubav stvara čovečanstvoprijateljska ga usavršavaa razuzdana ljubavrazuzdana ljubav kvariljubav kvari gakvari ga iga i ponižavabračna ljubav stvara čovečanstvoa razuzdana ljubav kvarirazuzdana ljubav kvari galjubav kvari ga ikvari ga i ponižavaa razuzdana ljubav kvari garazuzdana ljubav kvari ga iljubav kvari ga i ponižava

jbt..kako ste naporni ljubav je ovo, ljubav je ono,ljubav je sranje,pa ko vam kriv sto vi imate slomljena srca pa patite, nekima je dobro
jbtkako-ste-naporni-ljubav-ovo-ljubav-onoljubav-sranjepa-ko-vam-kriv-sto-vi-imate-slomljena-srca-pa-patite-nekima-dobro
Od svih stvari mudrih i prekrasnih najljepša je i najmudrija ljubav. Od svih vjera najvjernija je ljubav. Od svih istina najveća je ljubav. Ljubav mi je najčudnije čudo. -Vesna Krmpotić
od-svih-stvari-mudrih-i-prekrasnih-najljepa-i-najmudrija-ljubav-od-svih-vjera-najvjernija-ljubav-od-svih-istina-najvea-ljubav-ljubav-mi-najudnije
Novac kvari čoveka al’ ne kvari ženu !!!
novac-kvari-oveka-al-ne-kvari-enu
Muškarac ima samo jednu sigurnu ljubav - ljubav svoje majke. -Viktor Igo
mukarac-ima-samo-jednu-sigurnu-ljubav-ljubav-svoje-majke
Muškarac ima samo jednu sigurnu ljubav – ljubav svoje majke. -Viktor Igo
mukarac-ima-samo-jednu-sigurnu-ljubav-ljubav-svoje-majke