Bratstvo i jedinstvo, to je bez sumnje najveća tekovina koju smo izvojevali u ovoj krvavoj borbi.


bratstvo-i-jedinstvo-to-bez-sumnje-najvea-tekovina-koju-smo-izvojevali-u-ovoj-krvavoj-borbi
josip broz titobratstvojedinstvotobezsumnjenajvećatekovinakojusmoizvojevaliovojkrvavojborbibratstvo ii jedinstvoje bezbez sumnjesumnje najvećanajveća tekovinatekovina kojukoju smosmo izvojevaliizvojevali uu ovojovoj krvavojkrvavoj borbibratstvo i jedinstvoje bez sumnjebez sumnje najvećasumnje najveća tekovinanajveća tekovina kojutekovina koju smokoju smo izvojevalismo izvojevali uizvojevali u ovoju ovoj krvavojovoj krvavoj borbije bez sumnje najvećabez sumnje najveća tekovinasumnje najveća tekovina kojunajveća tekovina koju smotekovina koju smo izvojevalikoju smo izvojevali usmo izvojevali u ovojizvojevali u ovoj krvavoju ovoj krvavoj borbije bez sumnje najveća tekovinabez sumnje najveća tekovina kojusumnje najveća tekovina koju smonajveća tekovina koju smo izvojevalitekovina koju smo izvojevali ukoju smo izvojevali u ovojsmo izvojevali u ovoj krvavojizvojevali u ovoj krvavoj borbi

Bratstvo i jedinstvo može postojati samo među onima koji su zbilja ravnopravni. -Josip Broz Tito
bratstvo-i-jedinstvo-moe-postojati-samo-meu-onima-koji-su-zbilja-ravnopravni
Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikom dozvoliti da nam dira ili da ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. -Josip Broz Tito
mi-smo-more-krvi-prolili-za-bratstvo-i-jedinstvo-naih-naroda-e-neemo-nikom-dozvoliti-da-nam-dira-ili-da-ruje-iznutra-da-se-rui-to-bratstvo-i-jedinstvo
Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nas dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. -Josip Broz Tito
mi-smo-more-krvi-prolili-za-bratstvo-i-jedinstvo-naih-naroda-e-neemo-nikome-dozvoliti-da-nas-dira-ili-da-nam-ruje-iznutra-da-se-rui-to-bratstvo-i
Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nečemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo. -Josip Broz Tito
mi-smo-more-krvi-prolili-za-bratstvo-i-jedinstvo-naih-naroda-e-neemo-nikome-dozvoliti-da-nam-dira-ili-da-nam-ruje-iznutra-da-se-rui-to-bratstvo-i
Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke. -Ivo Andrić
na-ovoj-zemlji-ne-moe-biti-dobrote-bez-mrnje-veliine-bez-zavisti-kao-to-nema-najmanjeg-predmeta-bez-sjenke