Brži je jedan jezik nego dve noge.


bri-jedan-jezik-nego-dve-noge
kineske poslovicebržijedanjeziknegodvenogebrži jeje jedanjedan jezikjezik negonego dvedve nogebrži je jedanje jedan jezikjedan jezik negojezik nego dvenego dve nogebrži je jedan jezikje jedan jezik negojedan jezik nego dvejezik nego dve nogebrži je jedan jezik negoje jedan jezik nego dvejedan jezik nego dve noge

Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati. -Epiktet
ovek-ima-dva-uha-i-jedan-jezik-da-bi-mogao-dva-puta-vie-sasluati-nego-priati
Konzervativan čovek je čovek sa dve potpuno zdrave noge koji,ipak, nikad nije naučio hodati napred. -Frenklin Ruzvelt
konzervativan-ovek-ovek-dve-potpuno-zdrave-noge-kojiipak-nikad-nije-nauio-hodati-napred
Priroda nam je dala dva uha, ali samo jedan jezik: da bismo više slušali, a manje pričali. -Bendžamin Dizraeli
priroda-nam-dala-dva-uha-ali-samo-jedan-jezik-da-bismo-vie-sluali-a-manje-priali
Strah je veći invaliditet nego nemati ruke i noge. -Nik Vujičić
strah-vei-invaliditet-nego-nemati-ruke-i-noge