Šta briga mačku??Šta miševi misle o njoj ? ! :$ :D


briga-ku-mievi-misle-o-njoj-d
ŠtabrigamačkuŠtamievimislenjoj$Šta brigamiševi mislemisle oo njojnjojmiševi misle omisle o njojo njojmiševi misle o njojmisle o njojmiševi misle o njoj

Uvek ima malo istine u Samo se šalim. … Malo emocija iza Šta me briga. … Tuge iza Sve je u redu. … ...
uvek-ima-malo-istine-u-samo-se-alim-malo-emocija-iza-me-briga-tuge-iza-sve-u-redu
Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade. -Ivo Andrić
ne-znam-zato-se-vi-toliko-uzbuujete-zbog-onoga-to-ljudi-piu-sve-to-prema-onome-to-misle-i-to-rade-i-to-su-sposobni-da-urade