Šta briga mačku??Šta miševi misle o njoj ? ! :$ :D


briga-ku-mievi-misle-o-njoj-d
ŠtabrigamačkuŠtamievimislenjoj$Šta brigamiševi mislemisle oo njojnjojmiševi misle omisle o njojo njojmiševi misle o njojmisle o njojmiševi misle o njoj

Uvek ima malo istine u Samo se šalim. … Malo emocija iza Šta me briga. … Tuge iza Sve je u redu. … ...Stara čoveka ne pitaju: Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade.Šta kolevka zanjiše, to motika zakopa.Šta je veći zločin od izgubljenog vremena?Šta kolevka zaljulja,to motika zakopa.