Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem.


brini-se-vie-za-svoju-savest-nego-za-svoj-ugled-jer-savest-ono-to-ti-zaista-jesia-ugled-ono-to-drugi-misle-o-tebi-a-ono-to-drugi-misle-o-tebi-to
meša selimovićbriniseviezasvojusavestnegosvojugledjersavestonototizaistajesiaugleddrugimisletebitebi…tonjihovproblembrini sese viševiše zaza svojusvoju savestnego zaza svojsvoj ugledjer savestsavest jeje onoono štošto titi zaistaugled jeje onoono štošto drugidrugi mislemisle oo tebiono štošto drugidrugi mislemisle oo tebi…je njihovnjihov problembrini se višese više zaviše za svojuza svoju savestnego za svojza svoj ugledjer savest jesavest je onoje ono štoono što tišto ti zaistaugled je onoje ono štoono što drugišto drugi misledrugi misle omisle o tebia ono štoono što drugišto drugi misledrugi misle omisle o tebi…tebi… to jeje njihov problem

Ne dozvoli da te muči ono što drugi misle! -Paulo Koeljo
ne-dozvoli-da-te-mui-ono-to-drugi-misle
Nikada ne čini drugome ono, što ne bi želeo da drugi učini tebi. -Konfučije
nikada-ne-ini-drugome-ono-to-ne-bi-eleo-da-drugi-uini-tebi
Historičar i romanopisac međusobno razmjenjuju istine, izmišljotine i laži. Jedan da bi oživio ono što više ne postoji, a drugi da bi učinio uvjerljivim ono što nikada nije ni postojalo. -Antoine de Rivarol
historiar-i-romanopisac-meusobno-razmjenjuju-istine-izmiljotine-i-i-jedan-da-bi-oivio-ono-to-vie-ne-postoji-a-drugi-da-bi-uinio-uvjerljivim-ono-to
Čovek dobija ono što daje od sebe. Što više pomažeš drugima, više će tebi ljudi pomagati.
ovek-dobija-ono-to-daje-od-sebe-to-vie-pomae-drugima-vie-e-tebi-ljudi-pomagati