Brod koji je udarijo u hrid, a zatim nastavio vožnju, nije bio ni u kakvoj opasnosti.


brod-koji-udarijo-u-hrid-a-zatim-nastavio-vonju-nije-bio-u-kakvoj-opasnosti
ruske poslovicebrodkojiudarijohridzatimnastaviovožnjunijebiokakvojopasnostibrod kojikoji jeje udarijoudarijo uu hridzatim nastavionastavio vožnjunije biobio niu kakvojkakvoj opasnostibrod koji jekoji je udarijoje udarijo uudarijo u hrida zatim nastaviozatim nastavio vožnjunije bio nibio ni uni u kakvoju kakvoj opasnostibrod koji je udarijokoji je udarijo uje udarijo u hrida zatim nastavio vožnjunije bio ni ubio ni u kakvojni u kakvoj opasnostibrod koji je udarijo ukoji je udarijo u hridnije bio ni u kakvojbio ni u kakvoj opasnosti

Brod sa više kapetana često je u opasnosti.Onaj koji umire kao mučenik, dokazuje da nije bio podlac, ali ni u kojem slučaju da nije bio budala.Brod je siguran u luci, ali to nije razlog njegovog postojanja.Čovek se ne boji samo opasnosti koja postoji, nego još više opasnosti koju sluti; boji se i mogućeg i nemogućeg. Uobražene opasnosti su najdublje, i uobraženi neprijatelji su najkrvoločniji.Osećaj opasnosti je uzbudljiv. Izazov je u pronalaženju novih opasnosti.Strah od opasnosti je hiljadu puta veći od same opasnosti.